எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!

சிலிக்கான் கார்பைடு கிராஃபைட் தயாரிப்புகள்

  • Isostatic Pressing Silicon Carbide Graphite Crucible:

    ஐசோஸ்டேடிக் பிரஸ்ஸிங் சிலிக்கான் கார்பைடு கிராஃபைட் க்ரூசிபிள்:

    சிறப்பியல்புகள்: அதிக அளவு அடர்த்தி, அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பு, வேகமான வெப்பப் பரிமாற்றம், அமிலம் மற்றும் கார அரிப்பு எதிர்ப்பு, உயர் வெப்பநிலை வலிமை, உயர் ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பு, நிலையான தரம், நீண்ட சேவை வாழ்க்கை (களிமண் சிலுவை வரை 3-5 மடங்கு), எரிபொருள் பயன்பாட்டை வெகுவாகக் குறைக்கிறது , தொழிலாளர் தீவிரத்தை குறைத்தல் மற்றும் வேலை திறனை மேம்படுத்துதல்.