எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!

விண்வெளி மற்றும் இராணுவத் தொழில்

  • Aerospace and military industries

    விண்வெளி மற்றும் இராணுவத் தொழில்கள்

    கிராஃபைட் தயாரிப்புகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு விண்வெளித் துறையில் தேவையை பூர்த்தி செய்துள்ளது. தற்போது, ​​கார்பன்-கார்பன் கலப்பு பொருட்கள் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய உயர் வெப்பநிலை பொருட்களாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் அவை விண்வெளி கூறுகளாக மேலும் மேலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.